AAPKI (Aspiring and Activating People Towards Keen Innovation) är ett svenskt läkarinitiativ för att hjälpa jordbävningsoffren i Pakistan. I enlighet med FNs uppmaning om globalt stöd till de drabbade hoppas vi med ert stöd – läkares och andra medmänniskors – kunna sända tusen svensktillverkade timmerstugor till katastrofområdet. Vår avsikt är att hjälpa barnfamiljer, i första hand änkor och änkemän med barn, till att få ett bättre skydd än tält under vintern. Många myndigheter och organisationer, inklusive pakistanska regeringen, samarbetar med oss i att genomföra detta projekt, som vi kallar SFPEV (Shelter For Pakistan Earthquake Victims).
Den hjälp vi skickar – små vinterutrustade timmerstugor som snabbt och enkelt kan monteras på plats – kommer att nå drabbade barnfamiljer, dvs de som är allra mest utsatta och skyddslösa.
Gå in på www.aapki.org. Sätt in ett bidrag på bankgiro 5650-9912.
AAPKI betyder Er (yours) på hindi och urdu. Det budskap vi sänder till de drabbade genom praktisk handling är: Vi är också här för Er!