»Sämre för barnen i Norra Botkyrka efter sammanslagningen av Huddinge och KS«. Gösta Alfvén, barnläkare i Hallunda skriver i Läkartidningen 44/ 2005 (sidan 3247) under ovanstående rubrik. I inlägget redovisas inte några fakta som visar att just sammanslagningen mellan HS och KS medfört denna påstådda försämring.
I själva verket har en barnläkare sökt en utannonserad tjänst inom barnhälsovården – en tjänst som blivit vakant då tidigare innehavare flyttat till annan ort. Ingendera har något samband med sammanslagningen. Alfvéns resonemang bygger sålunda på en serie påståenden som saknar grund. Förändringen skedde också först sedan vikarie tillsatts.
Gösta Alfvén ger också läsaren intrycket att det i norra Stockholm inte finns underprivilegierade områden – i norra Stockholm ligger Tensta, Husby, Rinkeby med flera liknande områden som de i norra Botkyrka.
Den i Alfvéns inlägg anonyma verksamhetschefen är lika angelägen om att det finns barnsjukvård både i de södra och norra förorterna och givetvis i lika hög grad i dessa områden som i andra områden.