Om någon tror att JO Bolagets juicer med märkning »Inget socker tillsatt – 100 % juice« innehåller mindre socker än annan juice av samma slag, så tror tyvärr den personen fel. De innehåller heller inte mer juice än andra juicefabrikat i våra livsmedelsbutiker.

Tre patienter
Tre av mina diabetespatienter – varav en redan strokedrabbad – har berättat för mig att märkningen »Inget socker tillsatt – 100 % juice« på förpackningen har gjort att de trott att juicen varit sockerfri eller innehållit mindre socker än annan juice. De har köpt och druckit av den i tron att den varit bra för deras diabetes. Det är inte många personer, men hur många fler av landets ca 350 000 diabetiker plus alla prediabetiker kan tro samma sak?

Höjer blodsockernivån mer än frukt
Ett glas osockrad juice höjer blodsockernivån dubbelt så mycket som en frukt [1]. Med diabetes ökar – redan vid mycket måttlig blodsockerförhöjning (HbA1c 5–7 procent) – risken att dö i hjärtinfarkt med 25 procent för varje procentenhets ökning av medelblodsockernivån, visar en studie på 10232 personer [2].
I DIGAMI 2-studien [3] med 1253 personer med typ 2-diabetes visades att den stora dödligheten i hjärtinfarkt för diabetiker går att minska och att blodsockernivån är avgörande för det.
Det vore bra, inte minst med tanke på våra diabetiker, om JO Bolaget och andra tillverkare ville ta till sig denna kunskap och låta den påverka utformningen av deras konsumentinformation.