IGöteborgs-Tidningen fanns nyligen en kort notis med rubriken »Oavlönade docenter vid Sahlgrenska«. I texten gavs namn på två som utnämnts till oavlönade docenter.
Sahlgrenska akademin borde glädja sig åt att två doktorander efter mycket slit och kanske uppoffringar lyckats så väl. Tidningstexten ger snarare intrycket av att det väsentliga är att de är oavlönade. I t ex USAär det glädje och fest kring akademiska examina. Man hyllar kunskap.
Sahlgrenska akademin – lär och ändra er! Meddela till tidningar att någon blivit utnämnd til docent. Frågan om lön är komplett oväsentlig och ger ett något nedvärderande intryck.