Det var i slutet av 1990-talet som problemet med läkarförsörjningen i Kalmar läns landsting blev akut, särskilt inom primärvården, omtalar landstingets personaldirektör Håkan Petersson i Läkartidningen 42/2005 (sidan 3011).

Rekrytering från Polen
Han blickade då söderut och påbörjade en rekrytering av läkare från Polen. Till dags dato har snart 300 läkare och tandläkare kommit till Sverige från Polen på detta sätt. Landstinget driver rekryteringen genom Kalmena Rek AB, som man äger till hälften tillsammans med Affärsutveckling i Polen AB, helägt av ENA Group. Kalmena opererar i Polen genom det helägda dotterbolaget Medena Rek Polska.

Vad kan man göra på hemmaplan?
Innan man rekryterar läkare utomlands måste man se vad man kan göra på hemmaplan. Vad gjorde Håkan Peterssons landsting? När mitt vikariat som distriktsläkare i Mörbylånga på Öland gick ut 1998 kunde landstingets primärvård erbjuda mig ett vikariat i Hultsfred, 16 mil norröver.
Det sades då att en uppsjö av nästan färdiga ST-läkare inom allmänmedicin befann sig i »pipeline«, färdiga att placeras ut i länet, och att man därför inte kunde erbjuda arbete på närmare håll. Trots det blev alltså situationen akut med brist på allmänläkare.
Jag var då bofast i Mörbylånga och specialistkompetent inom allmänmedicin sedan 1982, men var tydligen ingen arbetskraft att värna om. I Kronoberg kunde man erbjuda fast tjänst på närmare håll än i Hultsfred, så jag lämnade landstinget i Kalmar och så småningom även Öland.
Planeringen i Kalmar läns landsting måste ha varit usel. Visionerna gällde tydligen inte de egna läkarna i landstinget. Man misslyckades kapitalt med den egna planeringen och med att skapa goda villkor för allmänläkarna på hemmaplan. Detta skulle man lagt krut på istället för att se förbi problemen och bilda bolag och dotterbolag för läkarimport. Man skulle grävt där man stod. Kalmar var inte unikt; flera andra landsting hakade på och köpte in läkare från Kalmena Rek AB.

Planera för säkerställd rekrytering
Det är på tiden att de landsting som menar att primärvården är basen i hälso- och sjukvården börjar planera så att nyblivna läkare väljer allmänläkarbanan i tillräckligt stor utsträckning. Det sker inte smidigast med rekrytering utomlands. De polska läkarna hade säkert uppskattat om de i sitt hemland erbjudits vettiga arbetsvillkor; ingen skugga ska falla över dem.
Den stora frågan är hur den egna nationen sörjer för att det finns en egen god läkarbemanning. Därmed inte sagt att utländska läkare inte har en roll att fylla i Sverige; i landet finns tex många flyktingar (ofta arbetslösa) med läkarutbildning, och det kommer alltid läkare hit av andra skäl, utan att ha blivit rekryterade.