Regeringen och andra aktörer har satt upp målet att sjuktalet skall sänkas till hälften inom några år. Är detta verkligen möjligt? Dessutom framskymtar i debatten att de flesta sjukdomar beror på arbetsmiljön. Är detta sant?
För att halvera sjuktalet måste man nog ta bort en stor del av nu accepterade sjukdomstillstånd och diagnoser samt ifrågasätta ett stort antal läkarintyg och läkarintyg om hälsotillstånd (LOH).
Det märkliga är att politiker, försäkringskassan och Svenskt näringsliv tar på sig rollen som sjukdomsutrotare, medan patienters och läkares erfarenheter enligt min mening inte tas till vara i tillräcklig omfattning.

Jobb på försäkringskassan
I teorin finns det många sjukskrivna som har en viss arbetsförmåga, men finns det arbeten åt dem på den öppna arbetsmarknaden? Dock tror jag att många skulle kunna få en tids arbete som handläggare på försäkringskassan, där det ju finns många vakanser på grund av sjukdom. Fördelen är uppenbar. Handläggarna på försäkringskassan skulle då tillföras kunskap om arbetslivets verklighet och på så sätt få lättare att göra mera realistiska bedömningar.
En grupp långtidssjukskrivna som det inte skrivs om är de som är sjuka på grund av annat än sitt arbete, som tex svåra olycksfall, tumörsjukdomar, obotliga neurologiska sjukdomar mm. Skall dessas antal också halveras?