Wulf Becker ger en trevlig översikt av den nyligen publicerade NNR (Nordic Nutrition Recommendations 2004) [1], men lyckas med konststycket att inte nämna ordet »salt« en enda gång. Ordet »natrium« nämns en gång i en uppräkning av faktorer som kan vara skadliga för hälsan.

15 sidor om salt i NNR
NNR innehåller dock inte mindre än 15 utmärkta sidor om salt som tillsammans ger en skrämmande bild av översaltade livsmedels farlighet för hjärta–kärl och stroke. Halverat dagligt saltintag i befolkningen från idag alldeles för höga 10–12 gram per capita (nationell och internationell rekommendation är faktiskt högst 5–6 gram per dag) anges kunna reducera morbiditet och mortalitet med betydande procentsatser, upp mot 30–0 procent!
Hur mycket lidande som kunde besparas befolkningen, liksom den ekonomiska vinsten för folkhushållet, med kontroll av översaltade livsmedel inses lätt.
Saltet i Sverige har dessutom stor aktualitet eftersom Livsmedelsverket just i år inkluderat salt i den nya nyckelhålsmärkningen. Det var synd att Becker missade en chans att propagera för nyckelhålsmärkningen, som är ett stort steg i rätt riktning mot ett minskat saltintag i befolkningen.Saltkristaller. Översaltade livsmedels farlighet för hjärta–kärl och stroke framhålls i näringsrekommendationerna.