Efter att ha läst instruktionerna i Läkartidningen 41/2005 (sidan 2928) om hur de nya momsreglerna skall tillämpas för läkarverksamhet inställer sig omedelbart några frågor som bör besvaras av Riksskatteverket och möjligen tas upp till diskussion i Läkarförbundet på lämplig nivå för yttrande och påtryckning till statsmakten.
Angående momspliktiga tjänster framgår tydligt att vissa intyg som t ex invaliditetsintyg till försäkringsbolag och körkortsintyg etc skall momsbeläggas; här råder inget tvivel.

Behov av förtydligande
Några paragrafer behöver dock förtydligas. Hur skall man tillämpa reglerna i följande momspliktiga fall:
1. Intyg om prövning om lämplighet att utföra vissa arbetsuppgifter (intyg till försäkringskassan är undantagna från denna momsplikt).
a. Skall intyg till arbetsförmedlingen momsbeläggas? Inget undantag anges för denna typ av intyg i de specificerade momsbefriade tjänsterna i förordningen.
b. Om en arbetsgivare vill ha en bedömning av en (företags-)läkare angående olämpligheten för en sjuk/handikappad patient att ta eller fortsätta i ett visst arbete, skall detta intyg momsbeläggas?
2. Intyg för utfärdande av parkeringstillstånd och färdtjänst skall tydligen momsbeläggas. Skall en invalidiserad patient således behöva betala moms på ett intyg som avser att över huvud taget möjliggöra förflyttning i samhället?
3. Rehabiliteringsutredningar skall tydligen momsbeläggas.
a. Skall arbetsskadeintyg till försäkringskassan momsbeläggas (detta är inte undantaget i momsbefriade tjänster enligt förordnandet)?
b. Skall rehabiliteringsutredningar beställda av försäkringskassan eller arbetsförmedlingen momsbeläggas?
c. Skall utredningar med frågeställning om vilken arbetsförmåga en patient har, ställda till landstingets rehabiliteringskliniker, RFVs riksanstalter, Rygginstitutet och övriga privata rehabiliteringsinstitut, momsbeläggas?

Avser inte intyg enligt 1b, 2 och 3b och 3c att skydda den berörda patienten från framtida skaderisker (dvs hälsa) och bör vara momsbefriade?

Moms på kontorsstolen?
För övrigt. Eftersom vi nu i sjukvården skall momsbeläggas bara delvis: Om jag nu behöver en ny kontorsstol (som jag använder att sitta på när jag skriver momsbefriade journaler och momsbelagda invaliditetsintyg), vilken moms skall jag dra på stolen? Om jag behöver en ny dator eller ett nytt stetoskop, vilken moms skall dras?Om ett intyg är momsbelagt beror på vad det ska användas till.