Landstinget i Kalmar län har liksom flertalet av övriga landsting under flera år haft svårigheter att rekrytera läkare inom vissa specialiteter men också till vissa geografiska områden. Ett komplement till den ordinarie rekryteringen har då varit att rekrytera utomlands till dessa områden.
Vårt landsting valde att koncentrera sig på Polen, mycket beroende på att vår region har en lång tradition av att samarbeta med Polen och de baltiska länderna, inte minst politiskt.
Jag uppfattar att vår verksamhet i Polen upplevs som seriös både från berörda landsting och från polskt håll. Dessutom har jag fått åtskilliga bevis på att de polska läkarna är en stor tillgång för vår sjukvård.
När det gäller Lars Linnerstens egen erfarenhet av vårt landsting finner jag ingen anledning att kommentera detta.