För barnen i Norra Botkyrka har vården försämrats i och med sammanslagningen av Huddinge sjukhus och Karolinska sjukhuset. Genom okunnighet, nonchalans eller ointresse för problemen i det mångkulturella Sverige har kompetent svensk personal flyttats från segregerat invandrarområde till tjänst i privilegierad norrort. Kanske är det i första hand en effekt av dåligt ledarskap. Men den nya maktstrukturen har skapat förutsättningar att flytta kunnig personal från södra till norra Stockholm.

Vi möter den andra sidan
Mer i detalj ser problemet ut så här. I norra Botkyrka ligger områden som Alby, Fittja och Hallunda, områden som för många har en negativ klang förknippad med sociala problem och kriminella invandrargäng.
Arbetar man som barnläkare eller sjuksköterska i området möter man den andra sidan – familjer från hela världen som strävar att finna en ny, fungerande existens i Sverige. Här möter man utmanande socialmedicinska problem, ett brett sjukdomspanorama och ofta känner man sig uppskattad för det man gör. Man kan följa med vad som händer i världen genom direkta kontakter med personer med lokal kännedom om Irak, Afghanistan, Bosnien, Pakistan, Latinamerika och Afrika.
Man kan tycka att sjukvårdspersonal intresserad av en globaliserad värld borde stå i kö för att få arbeta här. Men så är inte fallet. Här står tjänster tomma och besätts med vikarier. Överlag flyttar svenskar från området. Ökad segregering är på sätt och vis ett lokalt problem. Men det leder till ökade motsättningar i ett bredare perspektiv, vilket bidrar till ökad sjuklighet och till våld med spridningseffekter utanför området.
Sjukvården bör arbeta medvetet för att möta dessa svårigheter. Så är inte fallet. Lönerna i södra förorterna är lägre än i de norra. Inga extra satsningar görs i forskningsprojekt eller genom metodutveckling, trots att initiativvilja finns lokalt. Kulturkompetens avspeglas inte i lönekuvertet. Med den nya sjukvårdsorganisationen har det nu också blivit svårare att få kontakt med verksamhetschefer och professorer.

Nyrekryterad barnläkare lämnade oss
På Hallunda barnmottagning finns två och en halv barnläkartjänster. Efter flera år av vikariebesättning på en av tjänsterna kunde vi hösten 2004 glädja oss åt att få den besatt av en högt kompetent, svensk barnläkare med bred multikulturell erfarenhet. Men redan efter några månader bestämde verksamhetschefen, med säte på Astrid Lindgrens barnsjukhus, att denna person skulle byta till en tjänst i norrort. Motiveringen var att denna tjänst var viktig att få besatt. Efter upprepade påtryckningar under två månader och högre lön lämnade barnläkaren Hallunda.
Följaktligen har väntetiderna i höst varit betydligt längre än tidigare. Det medför ökad risk för barnen. Engagerade korttidsvikarier fyller ut luckan. Men det långsiktiga arbetet blir lidande och kompetensen mindre. En trötthet har brett ut sig på mottagningen och motivationen att arbeta i detta utsatta område har minskat. En känsla av att ledningen anser att invandrarrika områden är mindre viktiga förstärks. På sikt hotar detta den barnmedicinska säkerheten i området.