»… det Brittiska Imperiet finns nu inte längre, men vi har däremot en sammanslutning av länder som tidigare ingått i det britiska imperiet och kallas ´The British Commonwealth´, skriver Bo Adrian Pettersson i Läkartidningen 44/2005 (sidan 3250).
Det är inte korrekt. Det finns en sammansluting som kallas »The Commonwealth«, eller Samväldet, och som framför allt består av länder som tidigare ingått i det brittiska imperiet. Men även andra länder, som Mocambique, har beviljats inträde.
»British« ansågs vara alltför stötande redan under 1940-talet och slopades för att trohet till drottningen inte skulle förbli ett krav för medlemskap. Däremot har det ibland hävdats, att Samväldet utgör ett redskap för det forna imperiets maktambitioner.
Se för övrigt Samväldets webbplats http://www.thecommonwealth.org