Min gode vän Gunnar Hjernestam gjorde läkarkåren ett par stora tjänster med sitt inlägg i LT 43/2005 (sidan 3160). För det första bjöd han på en klassisk beskrivning av neurologiska symtom, balansrubbningar, som första tecken på B12-brist. Man kan jämföra med neurologen Bo Kristensens formulering: »Parestesier, osäker gång och störd balans är karakteristiska symtom på degeneration av ryggmärgens baksträngar. Vid undersökning noteras nedsättning eller förlust av vibrationssinne och ledsinne hos 80–90 % av patienterna« [1].
Preparatet TrioBe med vitamin B12 0,5 mg är underdoserat för bristbehandling [2]. Godkänd indikation är »profylax«, godkänd dosering är en tablett dagligen. Det är biologiskt och medicinskt korrekt att man får en effektiv bristbehandling genom att dubbla dosen. Samhället får dock betala fyrdubbla marknadspriset för den här doseringen, i dagsläget omkring 50 miljoner årligen i överpris. För den enskilde patienten är dygnskostnaden dock bara motsvarande två cigaretter.

Lyft ut TrioBe ur förmånssystemet
Många patienter och kolleger har liksom Gunnar Hjernestam precisa preferenser i fråga om preparat. För att respektera alla parter är det önskvärt att Läkemedelsförmånsnämnden med stöd av läkemedelskommittéerna och Läkemedelsverket lyfter ut TrioBe ur förmånssystemet, eftersom tillverkaren konsekvent missbrukat sitt förtroende hos tillsynsmyndigheter och förskrivare (LT 20/2005, sidan1509).