Svar på Läkartidningens medicinska chefredaktör Josef Milerads inlägg om Apotekets naturläkemedel och kommentar om nikotinläkemedel (LT 45/ 2005, sidan 3279).
Apoteket har ett begränsat sortiment av godkända naturläkemedel, men har tillhandahållandeskyldighet för alla naturläkemedel på enskild kunds förfrågan. Naturläkemedel är godkända av Läkemedelsverket, som kontrollerar att naturläkemedel är verksamma för sitt ändamål. Apoteket har ingen anledning att överpröva Läkemedelsverkets bedömning av läkemedel, inklusive naturläkemedel.
Den studie som Läkartidningen refererar till avser en Echinacea-produkt som inte finns i Sverige, och som inte är identisk med de naturläkemedel som säljs av Apoteket.

Halverad förkylningstid
I en svensk dubbelblind, placebo-kontrollerad studie fick 120 patienter med begynnande luftvägsinfektion inta Echinagard-droppar (som säljs av Apoteket), med resultat att förkylningstiden halverades från 8 dagar i placebogruppen till 4 dagar i verum-gruppen [1]. Apotekets förkylningsråd är således inte ogrundade.
Nikotinläkemedel säljs idag enbart på apotek och rekommenderas inte av apotekspersonal till gravida. Det är just på grund av risker vid felanvändning som gör att nikotinläkemedel enligt vår uppfattning, även i framtiden endast borde få säljas på apotek. Apoteken erbjuder kompetent rådgivning vilken i kombination med nikotinläkemedel gör att fler lyckas sluta röka och förbli rökfria.
Rökningen och övrigt tobaksbruk är idag ett stort folkhälsoproblem. Därför tjänar vi alla på att samarbeta mot ett gemensamt mål, att hjälpa så många som möjligt som vill sluta röka och snusa.

Ett svar från Josef Milerad återfinns i samband med en debattartikel i detta nummer, se sidan 3817.