Denna webbplats vänder sig till läkare

ÖNSKELISTA FÖR 2012

Jag önskar ett gott utfall i avtalsrörelsen. Läkarlöner måste vara konkurrenskraftiga och motsvara det ansvar och de krav som ställs på oss läkare. Våra arbetsvillkor måste bli mer flexibla för att i högre grad passa våra individuella förutsättningar att kunna göra det bästa jobbet. Läkares arbete måste gå att kombinera med familjeliv. Äldre läkare måste […]

Vården behöver fler allmänläkare

Genom åren har flera satsningar gjorts för att ge primärvården och allmänmedicinen bättre förutsättningar att vara basen i den öppna hälso- och sjukvården. Man kan fundera över hur strategier har lagts upp och genomförts. Ett exempel är husläkarreformen, som genomfördes 1994 och som blåstes av drygt ett år senare efter ett regeringsskifte. År 2000 var […]

CPME stöttade slovakiska läkare

Slovakiska läkare har nu avslutat sina protester och återgått i arbete. Den 3 december tecknade regeringen äntligen ett avtal om att höja lönerna. Bakgrunden är att det i Slovakien rått undantagstillstånd efter att 2 000 läkare hotat att säga upp sig på grund av dåliga löner. I sitt missnöje lämnade de in sina avskedsansökningar om inte […]

Reflexioner efter fullmäktigemötet

Förra veckan hölls Läkarförbundets fullmäktigemöte, 141 delegater diskuterade och fattade beslut under två dagar. Det hade inkommit 39 motioner med förslag på aktiviteter och ny politik. Fullmäktige antog flera av förslagen, vilket innebär att förbundet under nästa år exempelvis ska arbeta med en policy för att värna läkares integritet i de nya sociala medierna och […]

Tro och/eller vetande?

I patientsäkerhetslagen anges att hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Men vad betyder egentligen vetenskap och beprövad erfarenhet, och har läkare någon praktisk nytta av begreppet i sitt dagliga arbete? Detta diskuterades vid den årliga etikdag, den fjärde i ordningen, som Läkarförbundet och Läkaresällskapet gemensamt anordnade i […]

Guldet blir till sand!

Häromsistens träffades Kvinnliga ortopeders sällskap för sitt årliga möte. I en paus mellan föredragen reflekterade vi över den dåliga effektivitet som i dag präglar stora delar av sjukhusvården. Detta trots goda chefers och dyra konsulters ambitioner. Vi konstaterade att ineffektiviteten härrör från alltmer meningslösa administrativa rutiner som tillåts stjäla tid från medicinskt viktigare sysslor. Registrering […]

Att göra skillnad …

Det är imponerande att följa läkare som spelar stor roll i internationella hjälpinsatser som till exempel traumakirurgen Louis Riddez, narkosläkaren Mads Gilbert eller Hans Rosling, som är professor i internationell hälsa. Vi kommer också ihåg rapporteringen från Gaza eller Haiti, då vi kunde följa våra kollegors insatser. Ideellt arbete spelar en viktig roll för demokrati […]

En obekväm utredning

I måndags presenterades ett upprop för mänskliga rättigheter med kravet att ge alla männi­skor rätt till vård. Läkarförbundet är en av 42 organisationer som undertecknat uppropet och ingår i nätverket som kallar sig Rätt till vård-initiativet. I uppropet krävs att regeringen slutar förhala asylsökandes och papperslösa människors rätt till subventionerad vård. Sedan ett halvt år […]

Missbruksvården måste förbättras

Missbruksutredningen redovisar de mest angelägna reformförslagen inom sjukvårdsområdet under senare år. I dag når missbruksvården bara en av fem som behöver vård. Kunskaper om effektiva behandlingar i ett tidigt skede tas inte heller till vara. Utredningen visar att bristerna i hög grad beror på att kommunernas socialtjänst har huvudansvaret för missbruksvården. Därför föreslås att hälso- […]

Svar till DN:s ledarskribent Hanne Kjöller:

I en ledare i DN attackerar Hanne Kjöller läkarkåren. Hon har visserligen rätt i att Försäkringskassan är missnöjd med läkarkårens svårigheter att fylla i de medicinska underlag som de behöver för att handlägga sjukskrivningar. Men att som hon påstå att det skulle bottna i att Sveriges läkare är »obildbara eller bara föraktfulla« är ett svepande […]

Syrisk regim förföljer läkare

World Medical Association, WMA, uppmanar den syriska regeringen att sluta trakassera vårdpersonal under de regimkritiska demonstrationerna. Uppmaningen framförs i anslutning till en rapport från Amnesty International förra veckan. I rapporten konstateras det att läkare i Syrien tvingas bli ett »instrument för förtryck« av regimen. Enligt WMA är det helt förkastligt att läkare i Syrien tvingas […]

Vårdgarantier och påbud

Det är höst i Skräddaregården, där uppfinnaren och nobelpristagaren Gustaf Dalén föddes år 1869. Här på verandan, vid korgen med astrakanäpplen, tänker jag på hur en fattig bondgrabb från Västergötland blev en världsberömd industriman och en förgrundsgestalt i det moderna svenska samhällsbygget. Men han var också trädgårdsintresserad och planterade äppelträd. Några finns ännu kvar, om […]

En lättnadens suck!

En lättnadens suck! Så vill jag beskriva känslan när tingsrätten i Solna i fredags frikände den dråpåtalade läkaren vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. En påfrestande och utdragen process är nu äntligen över. Åklagaren har visserligen tre veckor på sig att överklaga. Jurister jag pratat med har dock svårt att se hur nästa instans, som är hovrätten, […]

»Döden, döden!«

Döden, döden« hälsade Astrid Lindgren dagligen sina systrar när de talades vid i telefon. Dels för att ha ämnet avklarat, dels för att vänja sig vid tanken på livets ändlighet. Även inom sjukvården finns en medvetenhet om att vi behöver utveckla vårt sätt att tackla döden. Vi behöver öka våra kunskaper i att behandla patienter […]

Krav på rättvis rättegång i Bahrain

Vi på Läkarförbundet har med förfäran tagit del av rapporteringen om de rättsövergrepp som skett i Bahrain mot läkarkollegor och annan vårdpersonal. Personal som nyligen dömdes till långa fängelsestraff för att ha vårdat skadade demonstranter på sjukhus. Domarna gäller bland annat att de påstås ha deltagit i upplopp för att störta regeringen. Efter internationella påtryckningar […]

Förenkla vägen till specialist

För examinerade läkare är väntetiden till AT i genomsnitt nio månader. Det framkommer i årets AT-rankning genomförd av Sveriges yngre läkares förening, Sylf. Läkarkandidater vittnar om att utbildningskvaliteten blir lidande när fler studenter delar på utbildningstillfällena ute på klinikerna. Oaktat dessa brister har utbildningsminister Jan Björklund nyligen meddelat att läkarutbildningen ska utökas. Någon planering för […]

Ökad risk för vårdskador bland äldre

Sverige står inför en kraftig ökning av antalet 80-plussare redan de närmaste åren. Hälften av er män, och en tredjedel av oss kvinnor, kommer att drabbas av någon form av demenssjukdom. Den här utvecklingen kommer att sätta extraordinär press på sjukvården, i en situation då medicinskt viktiga behandlingar redan drabbats av nedprioriteringar. Ett aktuellt och […]

Brister i utbildningens kvalitet

Idagsläget är mer än hälften av de som erhåller svensk legitimation utlandsutbildade. Protesterna mot att Sverige dränerar andra länder på utbildad arbetskraft ekar i politikens korridorer. Socialminister Göran Hägglund har tidigare aviserat utökningar av läkarutbildningen med över 25 procent på bara några år, och för några veckor sedan kom nästa besked. Högskoleminister Jan Björklund vill […]

Åtalet som rör upp känslor

Rättegången mot vår kollega på Astrid Lindgrens barnsjukhus inleddes i förra veckan i Solna tingsrätt, tre år efter den dagen då hon åkte in till sjukhuset för att avsluta livsuppehållande behandling av en liten sjuk patient. Jag känner starkt för den lilla flickans familj. Jag hyser också stort medlidande för min åtalade kollega som haft […]

God vårdkedja, hellre än lots

I somras talade jag mycket om min sjuka och sköra mor. Jag har pratat med allmänläkare, kardiologer, distriktssköterskor och medicinskt ansvariga sköterskor, biståndshandläggare, arbetsterapeuter, sekreterare och telefonister för att nämna några. Under samtalen har jag naturligtvis använt min erfarenhet som läkare med kunskap om vården. Stor nytta har jag haft av att behärska vårdens språkbruk […]

1 2 3 30