»Det är rökt med överläkartjänsten!« Det beskedet fick ortopeden Roger Skogman, Norrköping, av sin chef med anledning av Skogmans engagemang i föreningen Rädda Vrinnevi (se nyhetsartikel på sidan 836). Han har nu sagt upp sig och flyttar till ett annat landsting.
Landstinget i Östergötland är JO-anmält för brott mot yttrandefriheten.
Är det rimligt att en arbetsgivare ostraffat ska kunna trakassera en anställd karriär- och lönemässigt för synpunkter på vården? Det borde ses som självklart att en läkare ska kunna granska sina arbetsuppgifter och sin organisation för att bedöma om verksamheten lever upp till rimliga krav på kvalitet och patientsäkerhet. Och beslutsfattare borde tåla en diskussion om ansvaret för och konsekvenserna av sina beslut.
Munkavle är inte rätt metod för att skapa förtroende för den förda politiken. Landstingets reaktion kan därför beskrivas som att bita sig själv i svansen. Och på köpet har man förlorat en omvittnat duktig läkare.