Falu-Kuriren (lib) kommenterar Social-styrelsens undersökning om sjukskriv-ningsprocessen vid landets vårdcentraler:

Enligt statens egen kontrollmyndighet har alltså den som vill försörja sig på bidrag i stället för arbete stora möjligheter att göra det. Man kan i klartext välja om man vill jobba eller inte.
För några år sedan skulle den slutsat-sen ha framkallat ett ramaskri. I dag finns en allt bredare uppfattning att det är just så.
Socialdemokraterna och regeringens samarbetspartier, men även folkpartiet, vill därför skärpa kontrollen. Slutsatsen är att det inte är något större fel på försäk-ringssystemen, bara de tillämpas som det var tänkt från början.
Moderaterna går längst och förespråkar både sänkta ersättningsnivåer och skattesänkningar för att öka arbetsviljan. Det ska löna sig mycket mer att arbeta än att få ersättning från de allmänna försäkringarna.
Socialstyrelsens undersökning är ytter-ligare ett tecken på att systemet håller på att spåra ur fullständigt. Inget land har i längden råd att låta en stor del av befolk-ningen i arbetsför ålder försörjas av väl-färdsstaten. Bördan på dem som arbetar blir till slut för tung, i synnerhet när de dessutom ska betala pensioner, vård och omsorg av allt fler äldre.
Därför är det bråttom att få fram riktlin-jer som gör att läkarna inte framstår som lallande mähän som följer minsta mot-ståndets lag. En vardagssjukvård som inte är sig själv nog utan ser till kundnyt-tan vore också en dröm att stilla bedja om.
Om sedan arbetslinjen ska återupprät-tas genom piskan som regeringssidan och folkpartiet föredrar eller genom mode-raternas hårdhänta morot är en smak-sak.
Huvudsaken är att något händer.