Professorn och barnläkaren Hugo Lagercrantz vid Karolinska sjukhuset i Solna har sällat sig till dem som tror på behovet av privata alternativ i vården. Orsaken är självupplevda erfarenheter av offentlig och privat vård internationellt och i Sverige, förklarar han på Svenska Dagbladets Brännpunkt:

»Vi som arbetat länge inom landstingets sjukvård har stenhårt trott på att sjukvården måste vara rättvis, ej privat och utan profit.
Det ska inte finnas några gräddfiler inom sjukvården säger folkhälsoministern Morgan Johansson, när han försvarar regeringens stopplag av privat akutsjukvård. Efter att jag också varit mycket negativ och skeptisk till det privat drivna S:t Görans sjukhus måste jag erkänna att jag har blivit omvänd.
Ännu mer övertygad blev jag efter besök på Sophiahemmet som patient och såg partikamraterna till Morgan Johansson i väntrummet. Någon spindoktor i partiet borde väl åtminstone ha försett dem med lösskägg eller annan maskering.
/…/När en lista över 15 läkare som tjänade mycket pengar nyligen publicerades ledde det till många upprörda kommentarer. Två av läkarna hade jag anställt och lönesatt som verksamhetschefer.
I artikeln nämndes inte alla de 85 landstingsanställda chefer med motsvarande löner men med fria helger, inga jourer och också ofta utan motsvarande spetskompetens.
/…/Alltså, släpp sjukvården fri, innan patienterna börjar åka till Indien för att opereras. Detta sker nu i Storbritannien, som har en lika hopplöst myndighetsreglerad Ôkostnadsfri´ sjukvård som Kanada och Sverige.«