Fd chefläkaren Lars Bröte kommenterar den östgötska sjukvården och fallet Skogman i Norrköpings Tidningar:

»Hälso- och sjukvårdslagen garanterar vård på lika villkor i landet oavsett vem som producerar vården. Att den skall vara offentligt finansierad har inte ifrågasatts. Mot bakgrund av landstingets finansiella och personella problem finns det starka skäl att modernisera vården genom att låta fler producera offentligt finansierad sjukvård. Detta skulle skapa en bredare arbetsmarknad för alla vårdanställda och vi skulle kunna slippa offentliga trakasserier som i fallet Skogman.«