En av USAs mest ansedda forskare inom klinisk hjärt–kärlforskning är Curt Furberg, klinisk fysiolog från Skellefteå, numera professor i internmedicin vid universitetet i Wake Forest. Furberg besitter en utomordentlig förmåga att omsätta forskningsresultat i klinisk praxis som gagnar patienters hälsa och samhällets ekonomi. Han besöker ofta Sverige och föreläste senast i samband med Anna Kiesslings disputation, där han också var opponent. Kiesslings avhandling berör frågan om att omsätta forskning i konkret vårdkvalitet (http://diss.kib.ki.se/ ). Furberg har också skrivit i LT – det finns således goda möjligheter att ta del av hans tankar.
Idéer som skall ge bättre ekonomi och friskare patienter möts idag med viss skepsis därför att argumentet »billigare och bättre« ofta missbrukas när man vill få igenom ogenomtänkta besparingar. Men Furbergs förslag utgår alltid från evidensbaserade data, och genomförandet präglas av det »common sense« som vittnar om detaljerad kunskap om hur sjukvårdssystemet fungerar.
En konkret punkt som bla läkemedelskommittéerna tagit upp är vikten av att skapa positiva incitament för att öka följsamheten till välgrundade rekommendationer.
Furberg kan tänka sig ekonomiska belöningar till doktorer och kliniker som följer vårdprogram eller håller sig till läkemedel med bevisad effekt. För läkemedelsindustrins del bör det löna sig att marknadsföra produkter som underförskrivs i stället för att pressa upp omsättningen på det man helst vill sälja. Även för patienter och politiker finns det saker att locka med.
Ekonomiska belöningssystem har än så länge mest fått negativ publicitet i massmedierna. Man kan spekulera över om det är enklare att moralisera över andras ofullkomlighet än att ge dem man kritiserar goda skäl att prestera bättre.