Göran Rosengren, kolumnist i Dagens Nyheter, oroas över debatten om privatisering av sjukvård. Erfarenheterna från USA är avskräckande, anser han:

»I USA har vinst- och marknadstänkandet inom sjukvården gått längst och lett till världens dyraste och mest ojämlika sjukvård. I länder som Sverige riskerar en motsvarande utveckling att leda till en försvagning av den kollektivt finansierade sjukvården och en förstärkning av den dynamik som driver upp de samlade sjukvårdskostnaderna och vidgar de sociala sjukvårdsklyftorna.
Intressenterna i sjukvårdens omvandling till affärsverksamhet är likväl många, mäktiga och högljudda. Det aktuella förslaget från den svenska regeringen att privata akutsjukhus som finansieras med offentliga medel inte får dela ut vinsten till aktieägarna har mötts av ett ramaskri som inte står i rimlig proportion till förslagets innebörd. Här finns ju inget förbud mot privata aktörer i offentligfinansierad vård, faktiskt inte heller något generellt förbud mot vinstdrivna sjukvårdsföretag.
Vad som däremot finns är ett röststarkt medicinindustriellt komplex som i etableringen av vinstdrivna akutsjukhus i Sveriges offentligfinansierade sjukvård hoppas på ett strategiskt genombrott.
/…/Vad som här står på spel är följaktligen inte framtiden för ett eller annat vinstdrivet sjukhus i Sverige utan frågan om vilka drivkrafter som ska bestämma sjukvårdens tillväxt i vår del av världen.«