»Medicinhistorisk minipaus« heter de korta medicinhistoriska anekdoter som sedan en tid tillbaka ligger insprängda här och var i Läkartidningen. Många handlar om vad berömda doktorer har sagt eller gjort. Av de läsarbrev vi får framgår att det är både roande och avkopplande att läsa om framstående personers skarpsinniga observationer eller träffsäkra formuleringar. Utan att förringa underhållningsvärdet i dessa korta bidrag finns även mer seriösa skäl att ha sådant material. Kulturella aspekter påverkar det medicinska handlandet mer än vad vi är böjda att tro. Att sprida kunskap om medicinhistorien – även i miniformat – kan kanske förhindra att vi upprepar samma misstag.

Ett exempel på ett framtida »historiskt citat« från en idag fullt verksam person finns i Läkartidningen nr 14 på sidan 1018. Professor Lars Olof Kallings, FNs särskilda envoyé för aidsfrågor, beskriver i en kommentar hur en växande religiös fundamentalism i USA blockerar vetenskapligt underbyggda initiativ för att stoppa spridningen av HIV. Fundamentalisternas framgångsrika taktik att få bukt med medicinska experter är att maskera fakta med värdeladdade ord.
Kallings gör en association till vårt eget språkbruk: »´Vårdkö´, vilket avhumaniserat byråkratbegrepp, likt ett Eichmannord i mina öron. Lidandet och värdigheten hos enskilda människor ordnas i en ansiktslös kö, och det förutsätts att sjukvårdspersonal lojalt skall administrera ett sådant system.«