Riksdagsledamoten Karin Enström (m) oroas över följden för stockholmarna av den föreslagna stopplagen. Hon skriver i tidningen Stockholm City:

»På Karolinska Universitetssjukhuset är väntetiden för en hörseloperation 55 veckor. Till sjukhuset i Solna är väntetiden för samma operation över två år! Tid full av mänskligt lidande.
Nu vill den socialdemokratiska regeringen med sin stopplag försvåra det ytterligare för oss Stockholmsbor att få vård i tid.
Stopplagen innebär kort förklarat att vård inte ska få gå med vinst. Men den omfattar inte, åtminstone inte ännu, bland annat vårdcentraler, sjukhem eller privatläkarmottagningar. Det vill säga de vårdinrättningar som fungerar utmärkt i privat regi i dag.
Vårdminister Ylva Johansson (s) säger att stopplagen är tänkt som en politisk markering. Vad är det för markering att försämra tillgången till vård för 1872900 Stockholms länsbor?«