Västmanlands läns tidning (lib) gisslar sitt landsting för dess upphandling av familjeläkarenheter. Den gick från övernitisk lagtolkning till direktupphandling av tidigare underkända enheter:
»När väl Carema fått välja ut sex enheter var lagen och landstingets egna krav inte längre lika entydiga. Övriga familjeläkarenheter direktupphandlades, och avtal skrevs för verksamhet som tidigare hade underkänts. Även kraven på separata dörrar föll bort, de tidigare underkända enheterna i Kungsör och Surahammar kunde fortsätta som förut. Sedan Carema inte klarat att rekrytera tillräckligt med läkare fick ytterligare två av de tidigare ratade familjeläkarmottagningarna komma tillbaka.

Så länge kritiken av den stelbenta upphandlingen kom från patienter, opposition och de drabbade familjeläkarenheterna var den politiska ledningen i Västmanland orubblig. Riksdagsledamoten Sven-Erik Österberg menade, med sin bakgrund som ordförande i upphandlingskommittén, att lagen om offentlig upphandling var glasklar. Det skulle inte finnas utrymme för någon annan tillämpning av lagen. Patienternas önskan om att själva kunna välja läkare fick stå tillbaka.

—Regeringen har också beslutat att lagen skall ses över. Det är bra om andra i framtiden kommer att slippa att utsättas för samma rigida lagtolkning den västmanländska landstingsledningen, i varje fall stundtals, gjorde sig till tolk för. Men det är dystert att 38000 västmanlänningar redan har drabbats och att landstingsledningen i ett redan utsatt läge för sjukvården ställde till ett sådant kaos i en väl fungerande familjeläkarverksamhet.« •