Norrländska Socialdemokraten oroar sig på ledarplats för den stora okunskap som finns kring de apatiska barnen i Sverige och för den bristfälliga forskningen i ämnet:

»Tyvärr tror många människor i vårt land att de apatiska barnen inte alls lider, att de bara låtsas. Men deras lidande är en realitet i Sverige. En realitet som svenska politiker och myndigheter måste göra allt de kan för att hantera och förebygga.
Bland de undersökningar och försök till förklaringar som finns tas bland annat den svenska migrationsbyråkratin upp som en tänkbart nedbrytande faktor. Oavsett om det är den svenska byråkratin som gör barnen sjuka eller inte kvarstår trots allt faktum; hanteringen av asylärenden måste förbättras. Att processen är ofullkomlig behöver vi inte någon vidare forskning för att kunna konstatera.«