Bältros, herpes zoster, orsakar stort lidande för den enskilde och höga kostnader för sjukvården, eftersom mest äldre personer drabbas. Zoster anses bero på en reaktivering av en tidigare genomgången vattkoppsinfektion.

När den T-cellsbundna immuniteten mot vattkoppor sjunker under en kritisk nivå kan viruset som ligger latent i sensoriska ganglier aktiveras. Det vandrar längs med nervbanorna till det hudområde där blåsorna slutligen uppträder. Detta är anledningen till att svårbehandlade smärtor föregår utbrottet och att antiviral terapi har begränsade effekter. Att booster-vaccination mot vattkoppor borde vara ett effektivt skydd mot zoster stöds av en aktuell undersökning i New England Journal of Medicine (2005;352:2271-84). 38 546 friska personer 60 år eller äldre randomiserades till ett testvaccin framställt av levande försvagat vattkoppsvirus eller placebo.
Drygt tre år senare hade 957 personer i studien fått zoster. Majoriteten (67 procent) fanns i placebogruppen.
De zosterdrabbade som fått vaccinet hade över 60 procent bättre utfall i variabler som sjukdomsduration, livskvalitet och förekomst av postherpetisk neuralgi.
Biverkningarna efter vaccinationen var lindriga och övergående. Testvaccinet är i grunden en utveckling av ett beprövat barnvaccin mot vattkoppor som även finns i Sverige under handelsnamnet Varilrix.
Författarna avråder dock entusiastiska kolleger från att vaccinera med barnvaccinet i hopp om att förebygga zoster. För att få effekter på den cellbundna immuniteten hos äldre som haft vattkoppor krävs ett betydligt potentare vaccin, testvaccinet var fjorton gånger starkare.