Från och med den 1 juli öppnar vi Läkartidningens elektroniska fulltextarkiv: alla artiklar äldre än två år blir fritt tillgängliga. Det innebär att läkare, annan sjukvårdspersonal, studerande inom vårdutbildningar, politiker och intresserade lekmän kan läsa artiklarna i fulltext, helt utan kostnad!

Tack vare Internet finns tekniken som gör det möjligt att samla, nå och fritt utbyta vetenskaplig information. Detta är viktigt inom all forskning, och särskilt inom medicinen.
I Europa har fram till idag mer än 50 forskningsorganisationer undertecknat den sk Berlindeklarationen om fri tillgänglighet. Dess bärande idé är att forskningsresultat, inklusive artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter, skall finnas fritt tillgängliga elektroniskt.
I Sverige har SUHF, som representerar Sveriges samtliga universitet och högskolor, liksom Vetenskapsrådet, undertecknat Berlindeklarationen.

Läkartidningen vill gärna bidra till denna spridning av sakkunniggranskat material. När vi nu öppnar vårt arkiv för allt utom de allra färskaste rönen hoppas vi att detta ses som ytterligare ett mervärde för besökarna på vår uppskattade webbplats lakartidningen.se.
Det är dock inte gratis för oss att tillhandahålla den servicen – därför är full tillgång till hela Läkartidningen, både den tryckta tidningen och nätversionen, förbehållen betalande prenumeranter (från och med 1 januari 2006 kommer prenumerationsavgiften för LT att ingå i medlemsavgiften för yrkesverksamma medlemmar i läkarförbundet).

Och apropå mervärden på webben: Upptäck – som många redan gjort med gott resultat – VikariatsAkuten, öppen dygnet runt, alla dagar, året runt både för dem som söker läkarvikariat och för dem som vill annonsera efter läkarvikarier.