Monopolet Apoteket står i fokus i dagarna. EG-domstolen deklarerade 31 maj att Apotekets ensamrätt till detaljhandel så som den är utformad idag strider mot EG-rätten. Nu tvistar de lärde om tolkningen av utslaget – kan monopolet finnas kvar eller inte?
Inte oväntat hävdar regeringen att det räcker med smärre justeringar av dagens regelsystem för att klara domstolens krav. Apoteket å sin sida rustar för att möta en avmonopolisering med nya apotek, butiker och hälsotorg bemannade med sjuksköterskor.
Redan för några år sedan kunde man se hur Vårdförbundet såg en möjlighet att flytta fram sina positioner genom ett engagemang i apoteksvärlden. Bla utar-betade förbundet år 2003 tillsammans med Apoteket AB en rapport med förslag till ökat samarbete mellan sjuksköterskor och apotekspersonal.
Idag är Vårdförbundets förra ordförande Eva Fernvall marknadschef vid Apoteket. Och samma dag som EG-domen avkunnades presenterade hon i Dagens Industri sin storslagna plan om att utveckla apoteken till den första länken i vårdkedjan.
Nu ska apoteken anställa sjuksköterskor och barnmorskor för att lägga om sår, ta blodtryck, ta hand om hudåkommor, ge sexrådgivning till unga, göra hälsoprofiler, ge läkemedelsråd etc.
Det är snabbt tänkt. Frågan är dock om det är färdigtänkt. Det krävs nog lite fler överväganden att göra om man vill omvandla apoteken till något slags minivårdcentraler med nya kategorier vårdpersonal anställda.
Hur ska hälso- och sjukvårdslagens krav tillgodose? Hur ordnar man t ex journalföringen? Finns det någon modell för hur tillsyns- och ansvarsfrågorna ska tas om hand i denna nya länk i vårdkedjan?
Fler frågor lär dyka upp, och det kan nog finnas anledning att skynda långsamt och inte gripas av panik efter EG-domstolens kritik mot monopolet.