En paradox i vårt kunskapsorienterade samhälle är att kunskapsförnekarnas inflytande har ökat. Genom att framställa sig som ett kritiskt alternativ till etablerad kunskap har man fått en plats i samhällsdebatten.
Exempel på kunskapsförnekelser inom hälsoområdet är att aids inte orsakas av virus och att barnvaccinationer ger astma och autism. De starkt troende grupper som driver liknande teser har ett inflytande på folkhälsofrågor.

Det senaste tillskottet till arsenalen av farliga förvillelser är Anna Wahlgrens bok »Sova hela natten«. Försäljningen har fått draghjälp av aningslösa reportage i medierna trots att budskapet – spädbarn skall sova på mage /sic!/ – borde få alla varningsklockor att ringa. Att magläge under sömn är den viktigaste riskfaktorn för plötslig spädbarnsdöd var 1990-talets kanske största upptäckt. Innan rekommendationerna om ryggläge infördes 1993 dog fler barn i Sverige av plötslig spädbarnsdöd än av cancer, trafikolyckor och infektioner tillsammans. Direkt efter sjönk dödligheten drastiskt, och tusentals liv har sparats enbart i Skandinavien.
I likhet med andra förvillare är dock Wahlgren oberörd av fakta. Ironiskt nog introducerades dessutom det farliga magläget bl a med hänsyn till att barnen skulle sova lugnare och längre om de lades på mage i stället för på rygg.
Wahlgrens bok speglar också hur olika samhället ser på farliga produkter.
En leksak som medför risk för kvävning skulle omedelbart bli indragen och tillverkaren riskera en rättsprocess. En bok med livsfarliga råd kan säljas fritt och lyftas fram i medierna utan att någon av våra annars så påpassliga tillsyns- och granskningsmyndigheter ens reagerar.