Det är alldeles uppenbart att läkarna har sjukskrivit för lättvindigt i en del fall. Den uppfattningen framförde arbetslivsminister Hans Karlsson nyligen i ett TV-inslag. Han menade bla att vårdcentralernas och läkarnas roll i sjukskrivningsprocessen borde kunna bli »dramatiskt mycket bättre«.
Att läkarna har en viktig funktion i samband med sjukskrivningarna är en självklarhet, men det framstår inte som särskilt konstruktivt att på detta vis lägga en så stor del av ansvaret på läkarkåren. Skuldbeläggning är ingen bra metod om man vill få med sig läkarna i ett samarbete för att minska sjukskrivningarna.
Hans Karlsson ville i samband med sin kritik torgföra ett förslag om riktlinjer för läkarna som ett stöd vid sjukskrivning. En mer positiv utgångspunkt hade kunnat vara om han nämnt att förslaget faktiskt framförts just från läkarhåll, i de diskussioner som nu pågått en längre tid mellan de olika aktörerna i sjukskrivningsfrågan.
Vad problemet främst handlar om är nämligen att försöka förbättra samarbetet mellan sjukvård, försäkringskassan, arbetsgivare etc för att få alla att agera inom ramen för en gemensam handlingsplan. I arbetet för att nå dithän har alla ett delat ansvar. LT