Jonas Hultkvist är från och med den 1 september ny chefredaktör och ansvarig utgivare för Läkartidningen, då jag med ålderns rätt drar mig tillbaka.
Jonas, som har en gedigen publicistisk bakgrund, tar över ledningen av en tidning som står stark. Trots den för tidningsvärlden gemensamma nedgången i annonskonjunkturerna är Läkartidningen en god affär för ägaren, Läkarförbundet. Vårt bidrag till förbundets ekonomi är idag inte lika stort som under de gyllene åren, det är sant, men vi går fortfarande med en för en förbundstidskrift strålande vinst, vilket torde vara ganska ovanligt – för många fackförbund är medlemstidningen en utgift, inte en inkomst.

Att tidningen är så uppskattad av såväl prenumeranter som annonsörer beror förstås ytterst på att vi säljer oss med ett bra innehåll, producerat av kunniga och engagerade medarbetare och skribenter, och att vi hävdar vår publicistiska frihet att själva bedöma och välja vad som är av intresse för vår breda läsekrets.

En intressant epok i tidningens historia inleds den 1 januari 2006, då prenumerationsavgiften kommer att ingå i medlemsavgiften till Läkarförbundet. Med en upplaga på ca 40 000 exemplar får då Läkartidningen en ännu starkare position i Vårdsverige.
Konkurrensen om läsarnas intresse kommer dock sannolikt att hårdna ytterligare, vilket gör det viktigt att LT fortsätter att vässa formen.
Kör hårt, Jonas!