Ska skolhälsovården i sitt drogförebyggande arbete även använda sig av slumpvisa drogtest på skolans elever? Ja, anser skolöverläkaren Nils Lundin i en debattartikel i veckans nummer (se sidan 3053).
Att skolhälsovården har ett viktigt ansvar när det gäller missbruksfrågor i skolmiljön är inte kontroversiellt. Att informera om droger och deras skadeverkningar är närmast en självklarhet, liksom att ge stöd när ett missbruk upptäckts.
När det kommer till drogtest blir frågan genast känsligare, bl a med hänsyn till elevernas integritet och graden av frivillighet. Både skolministern och skolverket har uttryckt tveksamhet om nyttan av slumpvisa drogtest i skolmiljön.
Debattören anser dock att sådana test är bra som ett preventivt inslag och att de har stöd i både lagar och i Barnkonventionen. Och kanske viktigare – även elever, föräldrar och skolpersonal är positivt inställda, åtminstone i hans hemkommun.
Frågan om slumpvisa drogtest i skolan bör kunna ventileras och genomlysas ordentligt, så att både för- och nackdelar lyfts fram. Vad tycker våra läsare? LT