Det är ett samhällsproblem att unga kvinnor vill skada sig. Ett inte så uppmärksammat sätt att göra det på är att överdosera paracetamol – vårt mest sålda receptfria läkemedel.
På nyhetsplats i detta nummer diskuteras om tillgängligheten av paracetamol på något sätt bör begränsas. Åldersgräns för försäljning? Försäljning enbart över disk? Begränsning av förpackningsstorlekar?
Eventuellt kommer en utredning att få i uppdrag att studera problemet och komma med förslag.
Ännu ett typiskt svenskt sätt att åtgärda ett problem på marginalen, kan tyckas. Ska vi också begränsa tillgången till rakblad?
Självfallet måste vi i stället gå till roten av det onda och angripa det som orsakar flickors självdestruktiva handlingar, utbrister vän av ordning. Visst – men hur? Fler förslag? Någon … ? LT