Politiker som skapar problem för medicinsk forskning brukar kaxigt hävda att riskerna för att deras förslag skall leda till forskarflykt är överdrivna.
Veckans nummer av New England Journal of Medicine (NEJM 2005;351:1645) redovisar hur delar av stamcellsforskningen är på väg att lämna USA, ett scenario som även borde ge svenska folkvalda något att tänka på.

Embryonala stamceller som kan ersätta skadade eller sjuka organ kan bli framtidens medicinska genombrott. Användningen av fostervävnad är dock en ideologisk måltavla för president Bush, som effektivt lyckats blockera mycket av forskningen inom området.
Efter fruktlösa uppvaktningar har flera forskargrupper tröttnat och bildat ett globalt konsortium för terapeutisk kloning med säte i Sydkorea. Projektet ger tillgång till laboratorier, tränad personal och framförallt ett klimat som främjar utvecklingsarbete. Man räknar med att få fram 100 sjukdomsspecifika stamcellslinjer – per år!
I detta internationella samarbete kommer värdlandet Sydkorea troligen att få ett dominerande inflytande när det gäller vem som får tillgång till resultaten. Det perspektivet oroar många idag och kommer troligen att bekymra ännu fler om det kommer ett stort kliniskt genombrott, exempelvis att man kan nybilda insulinproducerande b-celler.
Att man försöker stoppa viktig forskning av dunkla ideologiska skäl är inte unikt för USA. I Sverige handlar det dock inte om stamceller utan djurförsök. Vi behandlar patienter – inte deras enskilda organ – och måste följaktligen kunna studera hela organismen i djurmodell och inte bara enskilda celler i provrör. Den forskningen riskerar, enligt mångas bedömning, att flytta från Sverige om miljöpartiets program går igenom i en kommande regeringsproposition.