Nästa vecka är det åter dags för Svenska Läkaresällskapets riksstämma i Stockholm. Den är trots ökande konkurrens en av de största medicinska konferenserna i Norden, och glädjande nog besöks den av var femte svensk läkare. Årets tema är mycket aktuellt – det handlar om psykisk hälsa, och öppningsmötet heter »Den nya psykiska ohälsan«.
Riksstämman är fortfarande en av de viktigaste fortbildningsaktiviteterna för svenska läkare, samtidigt som det är en mycket viktig mötesplats. Behovet av fortbildning är stort, och många kolleger rapporterar om minskade möjligheter till att delta i kurser och andra fortbildningar. Stämman är således ett utmärkt tillfälle att förkovra sig såväl inom det egna området som inom andra.

Sveriges läkarförbund har under många år deltagit med både symposier och en monter, det så kallade Läkartorget, vilket gett många tillfällen till möten med medlemmar. I år har vi beslutat att pröva en ny modell – vi kommer fortsatt att delta i symposier men inte att ha ett Läkartorg. I stället vill vi hälsa alla medlemmar välkomna till Öppet hus på Läkarförbundets kansli.
På torsdag kväll 1 december öppnar vi våra lokaler på Villagatan för medlemmar och inbjudna gäster. Under avspända och festliga former kan du som är medlem träffa kolleger och bli bjuden på mat och dryck. Jonas Hallberg är kvällens konferencier och kommer att presentera spännande gäster under kvällen.
Förbundets styrelseledamöter och kanslipersonal kommer att finnas på plats för att svara på dina frågor. Vi tar också chansen att fira att Läkartidningen blir medlemstidning efter årsskiftet. Även författarna till årets bästa artiklar i Läkartidningen kommer att finnas där.

Som vanligt finns ett brett utbud av symposier, seminarier, föredrag och posterutställningar i riksstämmoprogrammet. Läkarförbundet arrangerar flera seminarier, varav några kring årets tema, psykisk hälsa.
Som profession arbetar vi med patienter som mår dåligt, men vi är ofta sämre på att ta hand om oss själva. Detta angelägna ämne kommer att diskuteras på ett seminarium arrangerat av Läkarförbundets arbetslivsgrupp på fredag förmiddag. Rubriken är »Läkares psykiska hälsa och ohälsa«.

Sjukskrivningsfrågan är fortfarande en fråga som debatteras flitigt i medierna, och de olika politiska partierna tävlar om att presentera bästa lösningen. Tillsammans med Nationellt försäkringsmedicinskt forum har vi ett symposium om sjukskrivning vid psykisk sjukdom. Regeringen beslöt i förra veckan att ta fram nationella riktlinjer för sjukskrivning och gav uppdraget till Försäkringskassan och Socialstyrelsen.
Direkt efter vårt symposium kommer två inbjudna gäster att presentera sitt arbete med riktlinjer i USA samt Storbritannien. Dr Presley Reed, psykiater från USA, har skrivit »Medical disability advisor, duration guidelines« – en imponerande sammanställning av en mängd diagnoser vid vilka sjukskrivning kan bli aktuell samt rekommendation om hur lång sjukskrivningen bör vara. Professor Gordon Waddell från Storbritannien presenterar principer vid rehabilitering för vanliga hälsoproblem.

Förra årets nyhet med företagssymposier har nu utvecklats, och industrin bidrar med flera angelägna symposier. Dessutom prövas ett nytt utställningskoncept, där det ges utrymme för seriösa möten med industrin i stället för alla överdådiga montrar med olika lekar. Detta är en positiv följd av överenskommelsen om samverkansformer med industrin.
Det finns alltså även i år många an-ledningar att komma till Stockholm och Älvsjömässan för Riksstämman – men missa inte nyheten med Öppet hus på Läkarförbundet!
Vi ses på Villagatan 5, torsdag 1 de-cember från kl 18. Anmäl ditt intresse på http://www.lakarforbundet.se eller i Läkartidningens monter på Riksstämman!