Mera om pensioner: inte bara det stora kommunala pensionsavtalet har blivit klart – även den segdragna frågan om de s k kombinationsanställda läkarnas pension fick sin lyckliga lösning i slutet av det gångna året.
Därmed har flera års förhandlingar mellan Läkarförbundet, Arbetsgivarverket, Landstingsförbundet, de berörda landstingen och regionerna samt universiteten äntligen krönts med framgång. Att antalet aktörer bland förbundets motparter var så många ledde till att det tidvis förföll gå troll i förhandlingarna.
Varje gång som det tycktes att nu fanns lösningen i sikte dök det upp invändningar från någon av parterna, och frågan gick på nytt i stå. En principöverenskommelse har länge funnits klar mellan huvudaktörerna, men in i det sista kvarstod problem med att få alla universitet och kommunala arbetsgivare med på tåget.
I samband med årets avtalsrörelse deklarerade Landstingsförbundet att finansieringsavtalen med universiteten skulle vara klara före september månads utgång. Även denna tidsram kunde dock inte hållas fullt ut.
Nu har emellertid landets drygt 600 professorer/överläkare och universitetslektorer/överläkare äntligen fått sin pensionsfråga löst. Båda arbetsgivarna – landstingen och staten – bidrar till finansieringen av pensionen, som utgår även retroaktivt för de »två förlorade« åren 2003 och 2004.
De kombinationsanställdas pensionsnivåer beräknas enligt det statliga pensionsavtalet, och retroaktiviteten delas mellan staten och landstingen.