Läkartidningen har genomgått en ansiktslyftning. Skönhetsoperationer anses i vissa läkarkretsar som diskutabla, men i mediesammanhang anses de oftast nödvändiga för att följa med sin tid. Ingreppet i tidningen är alltså huvudsakligen kosmetiskt; vi har flyttat om en smula i avdelningarna och bland annat skapat ett nytt debattutrymme tidigt i tidningen.
Vi har även startat en särskild kulturavdelning. Men framför allt har vi givit Läkartidningen en ny form. Tidningsformgivare John Bark har tillsammans med redaktionen genomfört förändringsarbetet som jag nu lämnar över till läsarnas dom.
Ett ansiktslyft förändrar inte den inre karaktären hos en människa och gör det inte heller i fallet Läkartidningen. Vi ska fortsätta vara den ledande tidskriften för medicinsk vetenskap i landet och ett redskap för alla läkare i det dagliga arbetet. Vi ska även fortsätta spegla hur det är att vara doktor – etiskt, moraliskt, karriärmässigt och inte minst i ett ledarskapsperspektiv.
*
Eftersom Läkartidningen nu når alla medlemmar i Läkarförbundet tyckte vi det var lämpligt att göra en hälsokontroll på våra läsare i premiärnumret. Reportaget om detta på sidan 10 kan sammanfattas med: doktorn mår bra.
Inte minst patienterna är att gratulera till detta!