I maj 2005 publicerade tidskriften Science en artikel av fundamental betydelse för stamcellsforskningen. En forskargrupp, ledd av professor Hwang från Sydkorea, hade överfört DNA från diabetespatienter till mänskliga äggceller, fått dessa att utveckla sig till ett tidigt embryo (blastocyst) och ur denna utvunnit pluripotenta stamceller. Målet för terapeutisk kloning – att få fram genetiskt matchade stamceller som kan ersätta sjuka eller skadade organ – tycktes finnas inom räckhåll.

Men löftet om denna bioingenjörskonstens ungdomens källa visade sig vara falskt. Efter en period av rykten meddelade Hwang själv i december 2005 att bevisen för hans kloningsexperiment var manipulerade. Beskedet skickar chockvågor genom forskningslaboratorier och vetenskapliga tidskriftsredaktioner. I en artikel i Nature den 29 december uttalar flera ledande forskare tvivel om den terapeutiska kloningens möjligheter och stamcellforskningens framgångar. De är skeptiska även till Hwangs tidigare uppmärksammade rapport om en framgångsrik kloning av hund. För Science och andra vetenskapliga tidskrifter väcker avslöjandena en rad besvärande frågor, som man på allvar behöver ta itu med.

Den vetenskapliga kvalitetskontrollen – referentgranskningen – behöver ses över när det nu är uppenbart att medvetet forskningsfusk förekommer om stora ekonomiska värden står på spel. I det aktuella fallet visade en eftergranskning att referenterna uppmärksammade men inte följde upp flera tvivelaktigheter i entusiasmen över de banbrytande resultaten. Men inte bara redaktioner har fått sig en tankeställare. «Som medförfattare sätter man sin karriär i pant om man inte själv kontrollerar alla data«, säger Kevin
Eggan, framstående Harvardprofessor i en intervju i Nature.