Jobbar doktorn bättre med bonus? Frågan är aktuell när patologen på Karolinska inför ett nytt lönesystem och det samtidigt i medierna diskuteras skyhöga bonusar till chefer i näringslivet. I vårt kollektivavtal står att lönen ska stimulera till förbättring av verksamheten och att lönen därför ska vara individuell och differentierad, det finns alltså ett positivt samband mellan lön, motivation och resultat.
I avtalet står också att arbetsgivare och arbetstagarorganition kan träffa avtal om andra löneformer, tex prestationslön, ackordslön, resultatlön eller liknande. Det är inga skumma bonusar man inför, utan avtalsenliga möjligheter för att dels locka läkare till patologen, dels få dem som arbetar där att arbeta extra hårt så att verksamheten kan upprätthållas.
Det är positivt att arbetsgivarna prövar de olika möjligheter som finns i avtalen, tänk om fler arbetsgivare hade vågat tänka nytt!