Apoteksmonopolets bevarande har blivit en politisk fråga, socialdemokraterna visade tydligt efter EG-domstolens utslag i maj förra året att de kommer att göra allt för att förhindra en avreglering. Dock ansåg man att det fanns några anmärkningar som måste åtgärdas, och därför tillsattes »Utredningen om detaljhandel med läkemedel« med Anders Lönnberg som utredare.
I torsdags överlämnade han sitt första delbetänkande till vård- och äldreomsorgsministern. Utredningen föreslår att Apoteket AB inte längre ska ha ensamrätt till detaljhandel med receptfria nikotinläkemedel,
andra näringsidkare får bedriva handel efter tillstånd från Läkemedelsverket. Äntligen ett steg i rätt riktning!

Ylva Johansson presenterade för två veckor sedan tilläggsdirektiv till utredningen, som ska utreda även andra aspekter av monopolet, bland annat om dagens samarbete med detaljhandeln i form av apoteksombud ska ändras. Det finns idag fler apoteksombud än apotek, vilket tydligt visar att det går att distribuera vissa läkemedel utanför apoteken. Apoteksombuden finns inte bara i glesbygd, min lokala mataffär 2 mil utanför Göteborg tillhandahåller ett flertal apoteksvaror trots att ett apotek finns 2 km därifrån. Hur kan man då försvara monopolet?
Sluta utred, avskaffa apoteksmonopolet!