Inför valet i höst talar de flesta partier om vikten av att satsa på hälso- och sjukvården, och inte minst äldrevården. En viktig del är en utbyggd primärvård, men ändå har bara ett parti ett förslag på familjeläkarsystem. Varför? Bra med familjeläkare, men absolut inget nationellt system? Varför skulle de unga läkarna vilja satsa på att bli familjeläkare? MSF gjorde nyligen en enkät som visar att mindre än 20 procent av studenterna kan tänka sig att bli allmänläkare, dvs status qou eller snarare en minskning. Det måste finnas en positiv inställning från våra politikers sida, annars blir det aldrig någon utbyggnad. Våga satsa på primärvården! Vi har i läkarförbundet tagit fram ett förslag på hur vi vill lösa den nära vården. Vi vill höra vad ni medlemmar tycker, läs programmet på vår hemsida och lämna dina synpunkter före den 17 mars.
Om nu inte politikerna har en lösning så kan vi bidra med förslag!