Flertalet av samhällets varningssystem – från väderprognoser till hälsoråd – bygger på försiktighetsprincipen. Hellre oroa en gång i onödan än utsätta allmänheten för risker. Om försiktighetsprincipen drivs lika långt för läkemedel kan diskuteras. Det är sällan man varnar i onödan, och i många fall blir varningarna bara en bekräftelse på det som redan var känt.
Att varna först när man har full visshet är inte orimligt – riskerna att patienter i panik slutar ta viktiga mediciner kan vara allvarligare än den biverkan man vill informera om. Den internationella trenden går dock mot allt större försiktighet.
Ett exempel är amerikanska läkemedelsverkets FDAs aktuella varningar rörande riskerna med SSRI-preparat hos unga och biverkningarna av centralstimulantia vid ADHD. FDAs resonemang har intresse även för svenska förhållanden.
Varför FDA varnat för SSRI diskuteras utförligt i Arch Gen Psychiatry (2006;63:246-8). Preparaten tycks fördubbla frekvensen självmordstankar (suicidalitet) hos unga, dock lyckligtvis utan att det faktiska antalet självmord ökat. SSRI-preparat bör därför i första hand ordineras av psykiatrer, vana vid ungdomsdepressioner, och ungdomarna noga följas av doktorer med erfarenhet av sådan behandling.
FDAs oro över centralstimulantias hjärtbiverkningar kommenteras av Steven Nissen från FDAs expertpanel ( http://www.nejm.org )

Att medlen är dokumenterat effektiva för ungdomar med ADHD är klart, men förskrivningen i USA är enligt FDA oroväckande stor. »We reject the notion that administration of sympaticomimetics to millions of Americans is appropriate«, skriver Nissen. Flertalet av dessa preparat överstimulerar sympaticus, vilket kan leda till plötslig hjärtdöd hos predisponerade individer – en växande problematik med tanke på att alltfler vuxna får behandling för ADHD.

»Att varna först när man har full visshet är inte orimligt – riskerna att patienter i panik slutar ta viktiga mediciner kan vara allvarligare än den biverkan man vill informera om.«