I beteendevetenskaplig litteratur kan man läsa om en speciell typ av kroniskt utmattningssyndrom som främst observerats hos chefer inom finanssektorn. Symtomen – koncentrationssvårigheter, minnesstörningar och oförmåga att fatta beslut – liknar de man ser vid utmattningsdepression. Orsakerna ligger dock på ett annat plan – det rör sig om en kognitiv överbelastning, »information overload«. Problemen försvinner om den drabbade koncentrerar och begränsar sin läsning till strukturerade analyser. Man kan misstänka att även läkare utgör en riskgrupp för denna speciella åkomma.

Läkartidningens sätt att försöka lätta på det ökande medicinska informationstrycket är att börja samla vårt eget material till temanummer – det första kommer redan i vår. Tanken är att ge en helhetsbild av olika medicinska områden i stället för att mer fragmentariskt belysa enskilda aspekter .

Vilka teman det blir och när de publiceras kommer att meddelas i god tid. Som specialintresserad av ett ämnesområde skall du ha något att se fram emot. Har du redan skrivit något som anknyter väl får du en möjlighet att vara med.

Ytterligare ett sätt att få struktur och sammanhang i informationsflödet är att ta del av andras tankar och erfarenheter . Vi har redan nu skapat möjligheten att kommentera alla våra artiklar direkt på nätet. Förutsatt att man följer författaranvisningarna och håller sig till ämnet kan kommentaren publiceras redan inom några timmar! Den som öppnar en artikel från webbplatsen får automatiskt se alla inkomna bidrag. Att detta är intressant läsning som ofta ger nya infallsvinklar och sammanhang bör man testa själv.

»Läkartidningens sätt att försöka lätta på det ökande medicinska informationstrycket är att börja samla vårt eget material till temanummer – det första kommer redan i vår.«