Konsumentrådgivning är en offentlig angelägenhet i Sverige. Presumtiva köpare får hjälp att undvika jeans som tappar formen efter tvätt och dammsugare som inte orkar. De företag som marknadsför undermåliga produkter kan bli offentligt uthängda i medierna.
Intressant nog tycks samhällets vaksamhet mot producenter av skrala konsumentvaror inte gälla producenter av oseriösa hälsobudskap – trots att samhällskonsekvenserna av farliga hälsoråd kan vara större än följderna av ett misslyckat dammsugarköp.
Detta belyses väl i en artikel i tidskriften Journalisten http://www.journalisten.se/a.aspx?article_id=11171# som granskar scientologernas kampanj för att diskreditera ADHD-behandling. Medicinering av barn och ungdomar för ADHD och depression är något som många känner stor oro för. Kombinationen rädsla och bristande faktakunskaper är också en god jordmån för demagogi, och det har scientologerna inte varit sena att utnyttja. Ett aktuellt skräckreportage kring ADHD i Aftonbladet visar sig vara ett avkok från scientologsajter som planterats in som avslöjande journalistik i svensk kvällspress.
De personer som troligen står för den svenska bearbetningen presenterar sig inte som scientologer. Att rymdkejsaren Xenu och hans psykiatriska utomjordingar har tagit kontrollen över jordens befolkning med hjälp av dagens psykiatrer är kanske inte så gångbart.
Man väljer att arbeta bakom den mer neutrala fasaden skribent eller avslöjare. Det är en bra taktik för »spin doctors« – personer som kan konsten att sätta rätt spinn på nyheter så att de når ut i medierna.
Vi har yttrandefrihet, som garanterar rätten att uttrycka en åsikt. Det innebär dock inte att samhället behöver vara passivt värdeneutralt inför välmenande eller direkt suspekta företrädare för obelagda hälsoteorier och ideologier. Vi behöver kanske en aktiv hälsokonsumentrörelse.