Centralstyrelsen diskuterade vid ett extrainkallat möte rutinerna för hur ledarna i Läkartidningen ska hanteras. Tyvärr var inte hela styrelsen samlad och det bedömdes också som för kort tid att besluta hur rutinerna framöver ska fungera. Vi ser många olika sätt för hur en föreningstidning kan hantera ledare och beslöt därför att ha en genomgripande diskussion vid styrelsens internat i september.
Fram till fullmäktigemötet om fyra veckor finns underlag för ledare kring vilka styrelsen är enig. Efter fullmäktigemötet kommer den nya styrelsen att diskutera hur man vill att ledarna ska hanteras fram till internatet.