UsersAward har tillsammans med Vårdförbundet, Läkarförbundet, SKTF och Kommunal kompletterat sin tidigare utgivna Vård-IT-karta med en undersökning av journalsystemet Cambio Cosmic. Cosmic har ett delvis nytt koncept, med ett gemensamt IT-system för primärvård och sjukhusverksamheter, men med utbytbara komponenter. Införandet av Cambio Cosmic har dock medfört stora problem för verksamheterna, användarna och patienterna.
Undersökningen visar att användarna har generellt dåliga erfarenheter av Cosmic. Listan över problem som användarna rapporterar är mycket lång. Läkarna rapporterar att systemet är så långsamt att det är ett arbetsmiljöproblem. Kritik riktas mot såväl journal som läkemedelsmodul. Användarna har svårt att få överblick över relevanta patientdata, och läkemedelsdelen innebär fara för patientsäkerheten. Huvudorsaken till problemen är avsaknad av verksamhetsstyrning, bristande kvalitetssäkring av förbättringsarbetet och systemutvecklingen och ofullkomliga tekniska lösningar.
Arbetsmiljön måste beaktas vid införandet av nya IT-system. Det är av största vikt att användare med god verksamhetskunskap engageras vid införandet av nya datajournalssystem. Införandet av Cambio Cosmic brister i detta avseende.