Nästa vecka är det åter dags för politiker, beslutsfattare, intresseorganisationer, lobbyister m fl att träffas och diskutera aktuella frågor i Visby. Intresset fortsätter att stiga, och i år är det mer än 400 seminarier anmälda, nytt rekord! Det beror kanske på att det är valår? Läkarförbundet kommer att medverka med två egna seminarier samt delta i flera andra vårdseminarier.
Måste man åka till akuten för att få träffa en läkare? Så heter vårt första seminarium på tisdagen den 4 juli. Vi kommer att diskutera hur den nära sjukvården kan fungera bättre, framför allt för äldre och psykiskt sjuka patienter. Anna-Maria af Sandeberg, ordförande i Svensk psykiatrisk förening, kommer att presentera några av deras idéer om hur svensk psykiatri kan förbättras.
Brist på forskande läkare – hotar det sjukvårdens utveckling? Situationen för forskande läkare präglas idag av otrygghet och dåliga arbetsvillkor, och antalet läkare som avlägger doktorsexamen har kraftigt minskat under 2000-talet.
Läkarförbundet kommer att presentera förslag på åtgärder för att säkerställa svensk klinisk forskning tillsammans med företrädare för bl a Vetenskapsrådet och Läkaresällskapet vid seminariet på onsdagen den 5 juli. Vi har också bjudit in riksdagspolitiker för att höra hur de ser på framtiden för forskningen och sjukvården.