Journal of Health Services Research and Policy utges av den engelska motsvarigheten till Läkaresällskapet. Som framgår av namnet publicerar den forskning och kommentarer kring sjukvårdens organisation.
Man behöver dock inte vara sjukvårdsadministratör för att ha glädje av att läsa den. Tidskriften har ett tydligt patientperspektiv med fokus på det som bevisligen gagnar patienters hälsa inom alla områden.
Julinumret är speciellt intressant för en bredare läsekrets – där finns en sammanställning av de böcker som betytt mest för att förändra vår syn på hur sjukvård bör bedrivas.
Redaktionen har helt ovetenskapligt bett forskarkolleger och medarbetare att göra en lista på inflytelserika böcker. Det blev 135 stycken med en toppgrupp på de 20 viktigaste.

Den moderna medicinens kritiker James Le Fanu har inte fått plats. Marcia Angell, tidigare chefredaktör för New England Journal of Medicine och författare till bestsellern » The truth about drug companies«, och Ivan Illich får representera kritikerna.
Att den evidensbaserade medicinens topptrio Archie Cochrane, Ian Chalmers och David Sackett finns med på topplistan är väntat. Synen på hur man definierar en effektiv behandling har i grunden ändrat organisationen i sjukvården. Att män och kvinnor har olika biologi och skilda behov har också varit en ögonöppnare genom boken »Our bodies, Ourselves« från 1978.

Florence Nightingale, för de flesta en symbol för omvårdnad, beskrev hur man transformerade sjukhusen från hospice för utblottade till institutioner för högkvalificerad vård – därav hennes plats på listan. Benjamin Spocks bok om barnuppfostran visade värdet av att involvera både föräldrar och det sunda omdömet i vården.
Hela listan med kommentarer finns på http://www.ingentaconnect.com/content/1355-8196

Att den evidensbaserade medicinens topptrio Archie Cochrane, Ian Chalmers och David Sackett finns med på topplistan är väntat.