Sveriges läkarförbund har länge pläderat för inrättandet av en gemensam läkemedelsjournal i sjukvården, som ett verktyg för den behandlande läkaren i mötet med patienten. Målet är att åstadkomma en god och säker läkemedelsanvändning genom insyn i patientens samlade medicinering.
En statlig utredning föreslog i stället införandet av en läkemedelsförteckning i Apotekets regi, med motiveringen att Apoteket hade de bästa tekniska förutsättningarna att snabbt sjösätta ett sådant projekt. Den 1 juli i fjol trädde så Lagen om läkemedelsförteckning i kraft. Mer än ett år har sedan förflutit, och än har landets läkare inte sett röken av någon användbar förteckning.
Vad värre är – vare sig Apoteket eller Sveriges Kommuner och Landsting, som också deltar i projektet, kan uppge när en fungerande databas kan finnas tillgänglig för läkarna. Man skyller på svårigheter att klara säkerhetskraven som ska skydda patienternas integritet.
Så har då Apotekets fina tekniska förutsättningar att raskt få till stånd ett användbart register hunnits ikapp av eftertankens kranka blekhet … LT