Vilka som blir årets Nobelpristagare i medicin meddelas den 2 oktober. Bland de många som varje år försöker förutsäga rätt pristagare finns företaget Thomson Scientific. Några av de kandidater Thomson gissat på har faktiskt visat sig vara rätt, exempelvis medicinpristagarna Eric Kandel och Harold Varmus. Företaget har ett kommersiellt intresse av att tippa rätt pristagare, man säljer bibliometriska databaser över citeringsfrekvenser, »citeringsindex« för tidskrifter, vetenskapliga institutioner samt enskilda forskare. Hur ofta en tidskrift eller en forskare citeras av andra är ett ofta använt, om än kontroversiellt, kvalitetsmått. Att med hjälp av bibliometriska instrument förutspå Nobelvinnare ökar givetvis produkternas värde som kvalitetsindikatorer.
Så vem får priset i år? På företagets webbplats http://scientific.thomson.com/nobel presenteras toppkandidaterna inom varje ämnesområde. Dessa kan besökarna sedan rösta på.
I medicin har Pierre Chambon tillsammans med sina kolleger Ronald M Evans och Elwood V Jensen fått flest röster. Trion vann 2004 Laskerpriset, vilket ökar chanserna. Flera av dessa pristagare har sedermera fått Nobelpriset.

Laskerpriset fick man för sina upptäckter av kärnreceptorer, det protein i cellkärnan som reagerar på signalmolekyler som skickas ut av andra celler. Kärnreceptorer gör det möjligt för celler att kommunicera med varandra, och denna kommunikation startar redan vid konceptionen. Kärnreceptorerna för östrogen och testosteron styr stora delar av embryogenesen och fosterutvecklingen, det är så könshormonerna påverkar enskilda cellers utveckling och differentiering.
Även glukokortikoidernas och tyreoideahormonets effekter medieras via kärnreceptorer, och en av Chambons stora upptäckter var kärnreceptorn för vitamin A – det klargjorde retinoiders centrala roll i embryonalutvecklingen. Om dessa fundamentala upptäckter räcker för ett Nobelpris återstår att se.

»Hur ofta en tidskrift eller en forskare citeras av andra är ett ofta använt, om än kontroversiellt, kvalitetsmått. Att med hjälp av bibliometriska instrument förutspå Nobelvinnare ökar givetvis produkternas värde som kvalitetsindikatorer.«