En ny undersökning från Karolinska institutet som stöds av Läkarförbundet visar att arbetsmiljön på Karolinska Universitetssjukhuset är mycket dålig.
Denna studie är ytterligare en indikation på att läkare har en pressad arbetssituation med små möjligheter att påverka sina arbetsvillkor. Flera studier har visat hög grad av arbetsrelaterad stress och ohälsa bland läkare, och till detta kommer organisatoriska förändringar av arbetet.
Stockholms läkarförening presenterade i december en enkätundersökning om läkares arbetsmiljö som visade samma tecken. Karolinska är en arbetsplats där arbetsmiljön successivt försämrats under en stor omorganisation.
Läkare är ambitiösa och professionella och arbetar hårt för att tillfredsställa patienternas behov i ett sjukvårdssystem med otydliga beslutsprocesser och där möjligheterna att påverka eller förändra är minimala. Arbetsgivarna tenderar att underskatta de mjuka värdena i organisationen – i stället har ständiga besparingar varit i fokus. Det är viktigt att den medicinska professionen, som har som främsta mål att diagnostisera, behandla och bota sjuka människor, själv har god hälsa och mår bra.
Redan nästa vecka startar återkopplingsmöten på varje klinik för att föreslå åtgärder. Sedan är det upp till verksamheten att se till att förbättringar följer snarast.